Arbeide i Aquapartner?

Hvis du leser presentasjonen under og deler flere av våre synspunkter så er kanskje Aquapartner bedriften der du passer inn?

  • Har du i tillegg god utdannelse i bunn, - samtidig som du er jordnær og praktisk anlagt?

  • Kanskje også en utradisjonell utdannelse og / eller praktisk erfaring?

  • Kjenner du det kommunaltekniske markedet?

  • Har du bra muntlig og skriftlig fremstillingsevne?

  • Liker du å arbeide selvstendig i et ikke byråkratisk miljø?

  • Vil du bestemme arbeidstid og sted selv?

  • Ønsker du lønn og betingelser som kun er begrenset av din egen innsats?

Ja da tar du kontakt med rd@aquapartner.no på mail og
vedlegger din cv.