Aquapartner AS

Rådgivere innen kommunalteknikk

 
PDB-PRD@1132937@Image_T@iajdnbdaaUldbopa@demning_ferdig_2.jpg

Bred erfaring og spisskompetanse

Aquapartner A/S ble etablert i 1991 basert på ideen om å være et praktisk rettet konsulentfirma i VA-bransjen med "jordnær" kompetanse.

De første årene drev vi utstrakt kurs- og konferansevirksomhet knyttet til drift, vedlikehold og rehabilitering av ledningsnett. Nøkkelordene her var pluggrengjøring, høytrykkspyling, TV-rørinspeksjon og"No-dig" metodikk.

Vi skaffet oss et bredt kontaktnett og har derfor hele tiden arbeidet med kommunale kunder og andre større ledningseiere over hele landet, fra Nordkyn i nord til sørlandet i sør. Mange av våre kunder har fulgt oss med kontinuerlige oppdrag siden første halvdel av 90-tallet.

De senere årene har vi også bygget opp spisskompetanse på andre områder bla. vei, vannverksgodkjenning, internkontrollsystemer, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, prosjektering og bygging av kompakte vannverk, sentrale driftskontrollanlegg og rehabilitering av avløpsrenseanlegg. Samt detaljprosjektering av vannverk, avløpsrenseanlegg, ledningsnett og veier.

Den "jordnære" spisskompetansen som gir praktisk rettede og fornuftige løsninger har vi beholdt og videreutviklet i mer enn 25 Âr. Kompetansen i kombinasjon med god kapasitet, leveringsdyktighet og effektivitet gjør oss til offentlige kunders naturlige valg i mange VVA-prosesser, enten det gjelder drift, administrasjon, prosjektering, prosjekt-, eller byggeledelse.