asker 1.jpg
Asker 2.jpg


VA Prosjekter i Asker kommune

Aquapartner har siden oktober 2015 hatt rammeavtale for byggeledelse elektro for VA prosjekter i Asker kommune.

Vi har vært engasjert ved 2 stk. renoveringsprosjekter på eksisterende avløpstasjoner. Blakstad Hageby PS og Heggedal PS.

Blakstad Hageby PS er i disse dager klar for idriftsettelse og prøvedrift. Arbeidet på denne stasjonen har bestått av utskiftning av utvendig VA, nytt bygg med pumpesump og ventilkjeller, nye pumper, ventilasjon, instrumentering og elektroanlegg.

Stasjon er bygget etter Asker kommunes norm for avløpspumpestasjoner. Bygget er delt inn i en uren og en ren del med egen inngangsdør til hver del. Bygget er tilpasset behovet for stasjonen og er bygget på plass. Det er tørroppstilte avløpspumper med et eget evakueringssystem.

Pumpestasjonen er bygget opp med moderne teknisk anlegg både for ventilasjon, instrumentering og elektro. Den er også tilknyttet Asker kommune sitt SD anlegg.

Denne stasjonen er tegnet i 3D. Alle installasjoner i bygget som maskiner, ventilasjon og elektroanlegg er tegnet inn i 3D modell. Under byggeprosessen er det 3D modellen som er benyttet som dokumentasjon og som grunnlag for detaljtegninger. 3D modell blir oppdatert som bygget når prosjektet blir ferdigstilt i høst.

Avløpspumpestasjonen blir bygget etter Maskinforskriften og hele pumpestasjonen er regnet som en maskin og blir CE merket. Prosjektavdelingen i Asker kommune er definert som maskinbygger og CE merker stasjonen samt dokumenterer denne iht. Maskinforskriften.

Heggedal PS er under bygging. Utvendig VA er under utførelse, konstruksjoner under bakken er utført, og bygg som er formet som et 8 tall er under oppføring. Siden stasjonen er plassert i en park blir bygget som ett 8 tall og kledd med spiler for å tilpasses det arkitektoniske for parken.

Da pumpestasjonen ligger nær et vann med restriksjoner, og nær til bebyggelse, er det strenge krav til vibrasjoner og forurensning.

Heggedal pumpestasjon er også tegnet i 3D. 3D modellen blir benyttet under bygging og montasje for alle fag.

For begge stasjoner er det flere utførelsesentrepriser. Grunnarbeider og bygg er gjennomført på rammeavtale. Det er i tillegg 2 stk. byggherre styrte utførelses entrepriser der Aquapartner er byggeleder for elektro og automasjon.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no