PDB-PRD@1140040@Image_T@yAwbklcdcdhcjvic@1514_001.jpg

Tinn kommune har arbeidet med Aquapartner AS som prosjektledere for prosjektet «Strakstiltak Rjukan» siden høsten 2016.

Tinn kommune har arbeidet med Aquapartner A/S som prosjektledere for prosjektet «Strakstiltak Rjukan» i snart 2 år. Tiltakene som bla. omfatter forurensningsbegrensning, utarbeidelse av va-norm, sanitærreglement, rammeavtaler for spyling og rørinspeksjon, reparasjoner på va-nettet, registrering og tømming av sandfang samt ROS analyse, sikkerhets- og beredskapsplanlegging for vann og avløp og ivaretagelse av fremmedvann. Vi er nå i full gang med tilstandsvurderinger, rørinspeksjoner, lekkasjesøk mv. Aquapartner har også utarbeidet en matrise for klassifisering og prioritering av tiltakene, og de første prosjektene er allerede sluttført.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no