nesbyen.jpg

Stort saneringsprosjekt i Nesbyen

Aquapartner er engasjert av Nes kommune i Buskerud til detaljprosjektering, beskrivelse og kontrahering av et større saneringsprosjekt for VA i sentrum av Nesbyen. Ledningsanlegget har en total lengde på ca. 1.100 m.

Oppdragsbeskrivelse:

Prosjektet omfatter sanering av vann, spillvann og overvannsledninger samt gjenoppbygging av veger. Dimensjoner på ledningsnettet spenner fra 160mm til 400mm.

Oppdraget består bl.annet av innmålinger, undersøkelse på stikkledninger, grunneieravtaler, detaljprosjektering av VA ledningsanlegg og veg. Dessuten beregning av overvannstilrenning samt beskrivelse og utlysning på Doffin.

Anlegget som vil ha en kostnadsramme på ca. 15-17 mill. nok. skal være ferdigstilt innen sommeren 2019.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no