God utsikt fra Grytvannet ned mot Gamvik

God utsikt fra Grytvannet ned mot Gamvik

Flotte arbeidsforhold lengst nord i landet vårt!

Flotte arbeidsforhold lengst nord i landet vårt!

Strekkfast kobling mellom PE og PVC, Gamvik

Strekkfast kobling mellom PE og PVC, Gamvik

Grytvannet Gamvik

I Gamvik kommune legges ny inntaksledning for vann til tettstedet Gamvik ytterst på Nordkynhalvøya. Aquapartner står som prosjekterende og har byggeledelsen i prosjektet. Detaljprosjektering ble gjort i 2016. Anleggsarbeidene startet opp i 2017 og avsluttes i 2019. Utførende entreprenør er Tormod Kristensen Maskin AS fra Alta.

Det legges PE-ledning med kappe i dimensjon 200 mm og det kan da benyttes stedlige omfyllingsmasser der grovere stein harpes ut. Massene tas fra et grustak i nærheten. Dette gir en økonomisk god løsning da det er lange fraktavstander for pukk/grus på Finnmarkskysten. Vannledningen legges fra inntak i Grytvannet, gjennom vannbehandlingsanlegget og frem til tettstedet, en avstand på 2300 m. Ledningen lå tidligere stedvis i myr, mens den nye ledningen er lagt i veien opp til Grytvannet. Dette har gitt kommunens driftsoperatører en vesentlig bedre kjørevei frem til inntakshuset. Samtidig med at siste del av ledningen legges i 2019 blir inntaksarrangementet i Grytvannet skiftet og inntakshuset får en etterlengtet oppgradering.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no