pe kummer 1.JPG
pe kummer 2.JPG

PE-kummer i Båtsfjord gir tette anlegg

Problemer med å etablere tette kummer er velkjent innenfor VA-faget. Diskusjoner om type kummer, pakninger, boringer/tilknytninger, kvalitetssikring ved montering, tetthetsprøving og kontroll er vanlig der fagfolk møtes. For driftspersonellet og brannfolk er utette kummer et stort problem i hverdagen.

På flere av anleggene i Båtsfjord ligger ledningene rundt og under cote 0, og derved påvirket av tidevann. Det har vært et ønske om at de utsatte kummene etableres med krav til tetthet som er høyere enn hva som normalt kreves for betongkummer. Valget har falt på pe-kummer. Ikke minst på bakgrunn av Aquapartners kunnskap og erfaring med denne type kummer. I prosjektet hensynstas blant annet utfordringer med forankring, tilkoblinger/gjennomføringer, klargjøring for og tilpasning til tetthetsprøving/trykkprøving av tilsluttede ledninger, montering av stiger, og sist men ikke minst toppløsninger med lokk tilpasset veioppbygging, klargjort for adkomst/brannvannuttak og sikring av tetthet og stabilitet.

For ytterligere informasjon om kumløsningene kontakt Rune Danneborg på tel. 47840000 eller e-post rd@aquapartner.no