Demning før

Demning før

Demning etter

Demning etter

Arbeid med betongkonstruksjoner i fuktige miljøer krever solid fagkunnskap

Aquapartner har lang erfaring i prosjektering, bygge- og prosjektledelse på betongkonstruksjoner i fuktige miljøer. I Berlevåg kommune har vi hatt ansvaret for totalrehabilitering av inntaksdam for drikkevann i Løkvikdalen. En ekstremt nedslitt fyllingsdam med påstøp oppstrøms og nedstrøms. Dammen led av store lekkasjer etter kraftige klimatiske påkjenninger.

Flomskadede bruer er et høyst aktuelt tema og behovet for reparasjoner og tiltak antas å øke kraftig fremover. 2 bruer i indre Troms var tatt av flommen og behovet for gode og praktiske løsninger var akutt. Aquapartners evne til å handle raskt, prosjektere på meget kort tid, finne praktiske løsninger og gjennomføre disse ble virkelig verdsatt hos byggherre.

I Rælingen ønsket kommunen en tilstandsvurdering og en tiltaksplan for sanering av et høydebasseng. God fagkunnskap og innsikt i de utfordringer som finnes i fuktige og aggressive miljøer, kombinert med at konstruksjonen skulle ivareta drikkevann, var utløsende faktorer for at Aquapartner ble tildelt oppdraget.

Har du spørsmål om liknende prosjekter så ring Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no