Rjukan.jpg

Strakstiltak Rjukan

Tinn kommune har engasjert Rune Danneborg i Aquapartner A/S som prosjektleder for prosjektet «Strakstiltak Rjukan».

Som en del av saneringsplan va for Rjukan har man plukket ut og prioritert 12 strakstiltak som skal igangsettes som en del av saneringsplanen for Rjukan. Tiltakene er hovedsakelig å lokalisere utlekking av rent vann fra et foreldet vannledningsnett. Å lokalisere og eliminere fremmedvann til Rjukan renseanlegg. Å minimere forurensningen av elva Måna. Å sikre mot kapasitetsbrist og flom på et stort antall bekkelukkinger som tidvis fører betydelige mengder fremmedvann inn på spillvannsnettet.


Prosjektet ble startet ved årsskiftet 2016-2017. Hittil har man ferdigstilt 2 av strakstiltakene. Satt i gang forprosjekt på 2 større saneringsområder. Startet detaljprosjektering av 3 tiltak, og satt i gang forundersøkelser, registrering og målinger på 5 tiltaksområder.

Behovet for sanering av ledningsnettet og va-installasjoner på Rjukan er betydelig innenfor relativt kort tidshorisont med kalkulerte summer på flere hundre millioner kroner.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no