EFFEKTIV REHABILITERING AV PUMPESTASJONER

Nytt toppdekke montert på gammel sump, hus klart for montering

Nytt toppdekke montert på gammel sump, hus klart for montering

Nytt hus klart for montering. Slamsuger «overpumper»

Nytt hus klart for montering. Slamsuger «overpumper»

Nytt hus med utstyr montert, gammelt hus fjernes

Nytt hus med utstyr montert, gammelt hus fjernes

 
 

I Ytre Enebakk har Aquapartner prosjektert, konkurranseutsatt og hatt byggeledelsen for rehabilitering av 3 avløpspumpestasjoner. De eksisterende stasjonene av prefabrikkert art. De bar preg av utslitt teknisk og elektroteknisk utstyr. Bygningene var modne for vesentlig oppgradering. Stasjonene fungerte ikke iht. dagens krav til HMS, driftsmessig standard og økonomi. Styring / sd-anlegg var foreldet.

Sumpene derimot viste seg å være i brukbar stand. En rehabilitering av de vesentligste delene av stasjonene uten at hele sumpen måtte graves opp ble derfor valgt som et kostnadseffektivt alternativ. Løsningen medførte at det ble gravd ned ca. en halv meter før sumpene ble kappet av og gammelt hus med toppdekke og utstyr ble fjernet. Nytt toppdekke med «muffe» mot avkappet eksisterende sump inklusive alle rør, ventiler mv. ble deretter senket ned på den gamle sumpen. Nytt hus med ferdig montert utstyr ble så montert på dekket. Nye pumper ble installert og stasjonene i gangkjørt.

Operasjonen ved hver enkelt stasjon ble nøye planlagt med utførelse, leveranser, overpumping, elektro og va-tilkoblinger gjennomført på en dag. Slik ble drift av stasjonen minimalt forstyrret, og omkringliggende anlegg kunne enkelt driftes mens rehabiliteringen pågikk.

Kostnadene for hver enkelt stasjon ble vel 30% lavere enn om man skulle foretatt en tradisjonell utskifting. Før løsningen velges er det viktig å ha gjennomført en grundig forundersøkelse og vurdering av eksisterende stasjon. Ikke minst å klarlegge den eksisterende sumpens tilstand mht. tetthet, styrke og restlevetid.

Byggherre: Enebakk Kommune

Prosjektering: konkurranseutsettelse og byggeledelse: Aquapartner A/S

Utførende: Axflow A/S

Kontraktssum for 3 stasjoner: 1,89 mill. kr. eks. mva.

For utførelse i 2015 er vi i gang med tilstandsvurdering og prosjektering for rehabilitering av 2 nye stasjoner.

Aquapartners engasjement i Enebakk kommune er organisert gjennom en rammeavtale for konsulenttjenester over en periode på 3 år.

Har du spørsmål om liknende prosjekter så ring Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no