Siri Egeland, jurist med fagfeltene: Offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsrett

Siri Egeland, jurist med fagfeltene: Offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsrett

VA-Jus

Helt siden reglene innen offentlige anskaffelser ble innført på 90-tallet har norske kommuner hatt et økende behov for juridisk bistand. De fleste nye VA-anlegg er underlagt disse reglene. Det stilles strenge krav til gjennomføringen av en offentlig anskaffelse, og konsekvensene av feil i en anbudskonkurranse kan bli alvorlige for kommunen. 

For å hjelpe kommunen å orientere seg i regelverket kan Aquapartner tilby juridisk rådgivning innen offentlig rett. Vi bistår på alle trinn i prosjektet, helt fra valg av konkurranseform, obligatorisk dokumentasjon, utforming av tildelingskriterier og fram til signering av kontrakt. Aquapartner kan også bistå i klagebehandling av klager. I prosjektets gjennomføringsfase og avslutning kan vi bistå ved uenigheter om vederlag og rådgivning angående overtakelse av anlegget. 

Aquapartner tilbyr også juridisk rådgivning innen de øvrige delene av VA-jussen. Vi utarbeider grunneieravtaler i forbindelse med VA-traseer over privat grunn, eller med utforming av pålegg om utskiftning av private stikkledninger. Vi bistår også kommunene i spørsmål om hvilke lovkrav som stilles til nye VA-anlegg, utslippstillatelser, byggesaker med mer. 


Juss og kommunalteknikk er en spennende og høyaktuell kombinasjon. Sammen med firmaets ingeniører og rådgivere danner vi et godt tverrfaglig team innen VA-feltet.

Har du spørsmål om va-juss ta kontakt med vår juridiske rådgiver Siri Egeland på tlf. 91 80 09 21 eller send mail til se@aquapartner.no