PDB-PRD@1118880@Image_T@ScasYjjfgTcixchk@DSC00769.jpg
PDB-PRD@1118880@bildegalleri@ScasYjjfgTcixchk@DSC00733.jpg
PDB-PRD@1118880@bildegalleri2@ScasYjjfgTcixchk@DSC00765.jpg

Automatisering av renseanlegg

Engerdal

Ombygging av Engerdal Renseanlegg. Aquapartner har vært med siden prosjektet startet.

Aquapartner har utført:

  • Prosjektering av oppgradering av bygg for renseanlegg.

  • Prosjektering av ny renseprosess.

  • Utarbeidet tilbudsgrunnlag for bygg og prosessanlegg.

  • Bistått ved kontraktsinngåelse med entreprenør for bygg og entreprenør for prosessanlegg .

  • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for renseprosess.

  • Prosjektledelse i byggeperiode for bygg og prosessanlegg.

I entreprisen for prosessanlegg, var det i tillegg til prosessutstyr med instrumentering også inkludert nytt elektro og automasjonsanlegg. Det var Lafopa Industrier AS som hadde kontakten for prosessanlegg med TS Electro Engineering AS og Engerdal Elektro AS som underleverandører.

Lafopa Industrier AS leverte Flotasjonenhet med tilhørende Flokkulator og dispergeringsanlegg. TS Electro Engineering leverte elektrotavle med installasjon utført av Engerdal Electro. Ny PLS og SD anlegg med Citect som plattform.

Anlegget er i dag er i dag i full drift med gode renseresultater og god driftsregularitet.

Tvedestrand

Den siste tiden har Aquapartner arbeidet med utarbeidelse av beskrivelse for standard avløpspumpestasjon. Utarbeider beskrivelse for selve stasjonen med pumpesump, overbygg, rørinstallasjoner, pumper, ventilasjon og arbeid. Beskriver også elektroinstallasjon med levering av elektrotavle, instrumentering, PLS, kommunikasjon til driftssentral og krav for skjermbilder på driftssentral.

Gjennomgang av hvilke instrumentering som skal leveres og gjennomgang av elektrotegninger med funksjonsbeskrivelse for en standard avløpstasjon.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no