IMG_4173.jpg

Landmålertjenester

Når den korte sommersesongen plutselig er der blir det gjerne hektisk. Behov skal defineres, tjenestene skal bestilles, og ikke minst gjennomføres, før vinteren nok en gang er et faktum. Vi har god kapasitet og lang erfaring med måletjenester. – Vi er dessuten effektive, kommer når vi skal og gjennomfører på avtalt tid. Så kanskje du allerede nå skal bestille årets innmålinger?

Vi kan tilby:

- Utsetting av grenser

- Beregning av plassering bygg/konstruksjoner

- Asbuilt målinger

- Registrering av kummer med koordinat og bilde i regneark tilpasset deres krav

- Innmålinger av alle type konstruksjoner

- Scanning av overflater

- Masseberegning av alt fra små asfalthauger til hele grustak

- Lage kartdata med kotelinjer av innmålinger

Kan det måles så kan vi utføre det!

For ytterligere opplysninger, tilbud og bestilling kontakt:

 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no