Flora SD anlegg

Etter å ha gjennomført forprosjekt og detaljprosjektering av nytt SD anlegg for VA i Flora kommune ble utførelseskontrakten tildelt Guard Systems Engineering. Aquapartner er engasjert som byggeleder i gjennomføring av prosjektet. 

Hovedprosjekt bestod av detalj prosjektering av nytt SD anlegg med følgende elementer:
- Oppgradering av elektrotavler etter vurdering
- Utskiftning av PLS’er
- Ny kommunikasjonsløsning, se etterfølgende beskrivelse
- Redundant server løsning
- Ny HMI applikasjon/programvare
- Nytt rapportsystem
- Nytt FDV system

Med nytt SD anlegg blir det bygd om til ny kommunikasjonsløsning med bruk av følgende kommunikasjonsplattformer:
- Ethernet kommunikasjon over bredbåndsradioer for hoved infrastruktur og til alle vannstasjoner/behandling og til store avløpsinstallasjoner
- UHF radioer med Ethernet kommunikasjon
- Bruk av fiber og eksisterende kommunikasjonskabel der det er en del av kommunens egen infrastruktur
- GPRS løsninger for enkle installasjoner.
Kommunikasjonsløsningen i Flora kommune er krevende grunnet de topografiske forhold. 
Guard er godt i gang med gjennomføringen av prosjektet. Det bygges om nye stasjoner hver uke og kommunikasjonsløsningen som er installert i skrivende stund fungere som det skal. 
SD anlegget blir et anlegg som er godt innenfor dagens nivå for SD anlegg og har en avansert og moderne kommunikasjonsplattform og infrastruktur. 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no