Trykkøker for vann i Berlevåg

Trykkøker for vann i Berlevåg

Etablering av ny vannkum i Lillebergveien, Mehamn

Etablering av ny vannkum i Lillebergveien, Mehamn

VA-grøft i Breivikveien, Kjøllefjord, Lebesby kommune.

VA-grøft i Breivikveien, Kjøllefjord, Lebesby kommune.


Aquapartner godt engasjert på Finnmarkskysten

Aquapartner har i år (2016) 25 års jubileum. Noen av de første kundene vi etablerte samarbeid med var Båtsfjord og Berlevåg. Det er gledelig å se at våre første kunder fremdeles er med oss, samtidig som kundeporteføljen av kommuner på Finnmarkskysten hele tiden har vært økende.

Berlevåg kommune er det i år lagt nye vann og avløpsledninger over ca. 480 m i Nyrudveien og Ordfører Jentofts gate. Aquapartner har hatt både prosjekteringen og byggeledelsen, mens utførende entreprenør har vært Berlevåg Maskin. Arbeidene er blitt gjennomført på en god og sikker måte og innenfor oppsatt tidsplan. Inkludert i prosjektet har også vært levering og montering av en trykkøker for vann. Denne ble fabrikk-montert i en kum av QPS i Levanger og skipet til Berlevåg.

I Mehamn i Gamvik kommune ble det i høst lagt ny vannledning for vannforsyning og brannvannsdekning til kommunens nye omsorgsboliger. Arbeidet er en del av et større prosjekt og neste del består i legging av ny inntaksledning, PE 200 mm, fra Grytvannet ned til et vannbehandlingsanlegg i tettstedet Gamvik, en lengde på 2300 m. Prosjektet vil gå over de neste 2-3 år. Aquapartner, som også har rammeavtale med kommunen, har prosjektering og byggeledelse, mens utførende entreprenør er Tormod Kristensen Maskin AS.

I Lebesby kommune er Aquapartner engasjert som byggeleder for et VA-anlegg som er prosjektert av kommunen selv. Vann- og avløpsledninger skiftes ut over en lengde på ca 600 m i Breivikvegen i Kjøllefjord. 2/3-deler av anlegget er blitt ferdigstilt i høst mens resterende del blir tatt etter at Kong Vinter har sluppet taket til våren. Utførende entreprenør er Stein Kåre Røvik AS. Grunnforholdene i Kjøllefjord er særegne med stort innslag av koppmoll eller rullestein. Det gjør gravearbeidene utfordrende og entreprenør har valgt å benytte grøftekasser hele veien. På den annen side er det ingen behov for sluker og ledningsnett til overvannsdrenering. Grunnmassene foretar selv den nødvendige dreneringen.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt ring Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.n