Stort saneringsprosjekt for Hamar kommune

 
 
Hamar.jpg

Aquapartner er engasjert av Hamar kommune i forbindelse med detaljprosjektering, beskrivelse og kontrahering av et større saneringsprosjekt for VA på Ingeberg. Ledningsanlegget har en total lengde på ca. 1000m. 

Oppdragsbeskrivelse:
Prosjektet omfatter sanering av vann, spillvann og overvannsledninger samt gjenoppbygging av veger. Dimensjoner på ledningsnettet spenner fra PVC 110mm til 800 BTG.
Oppdraget består av blant annet av detaljprosjektering av VA ledningsanlegg, veg og beregning av overvannstilrenning. 
I tillegg til selve prosjekteringen har vi også utarbeidet tilbudsgrunnlag. Under anleggsfasen bistår vi med teknisk byggeledelse av anlegget.
Anlegget som vil ha en kostnad på ca. 12 mill. nok skal være ferdigstilt innen sommeren 2016. 


Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no