FORNYET TILLIT FOR AQUAPARTNER I ØSTERDALEN

 
 
Utlegging av helsveiset pe-sjøledning forsterkning av vannforsyning til Rena syd.

Utlegging av helsveiset pe-sjøledning forsterkning av vannforsyning til Rena syd.

Aquapartner A/S har hatt en flerårig rammeavtale for VA assistanse med Østerdalskommunene. Nylig inngikk vi en ny avtale etter åpen anbudskonkurranse om å fortsette å betjene kommunene i Sør Østerdal med de samme tjenestene. Avtalen er inngått for en to års periode med mulighet til forlengelse. Samtidig har vi inngått en rammeavtale for byggeledelse med de samme kommunene.

Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har i regionen.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no