Sørum.jpg


Sørum kommunalteknikk KF – Rehabilitering av spillvannsledninger på Lindeberg

Sørum kommune holder for tiden på med omfattende rehabiliteringsarbeider av spill- og overvannsledninger i tre traseer på Lindebergveien. Prosjektet omfatter Nodig og tradisjonelle løsninger på ledninger av stål, PVC og betong. Dimensjonsområdet er fa 160 til 315 mm. Ivaretakelse av overvann, separering og hindring av inn/utlekk er i fokus. Også stikkledningsnettet i området blir kontrollert og oppdatert der det registreres avvik. Utstrakt bruk av strømpeforinger, også på stikkledningsnettet, kombinert med hattløsninger gir gode kost/nytte løsninger.

Prosjektet ble påbegynt våren 2015 og ferdigstilles november 2015. Hovedentreprenør er Løvold AS med Olimb Rørfornying AS som underentreprenør på strømpeforinger og hattløsninger. 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no